AKADEMİK KADRO

Kimya Akademik Kadro

    Prof. Dr. İBRAHIM EROL
(Bölüm Başkanı ve Organik Kimya A.B.D)
   

  E-mail: ierol@aku.edu.tr     

  Dahili: 20262   

Doç.Dr.ÖMER HAZMAN

(Bölüm Başkan Yardımcısı ve Biyokimya A.B.D)
Dahili: 20260

E-mail: omerhazman@hotmail.com

 Prof. Dr.Sabri ÇEVİK
   (Anorganik Kimya A.B.D. Başkanı)

Dahili: 2026

    E-mail: scevik@aku.edu.tr

Prof. Dr. HÜSEYIN ENGİNAR
(Fizikokimya A.B.D. Başkanı)
Dahili: 20267

E-mail: enginar@aku.edu.tr

 Prof.Dr. MEHMET POYRAZ
(Anorganik Kimya A.B.D.)
Dahili: 20270

E-mail: poyraz@aku.edu.tr

Doç.Dr.GÜLDEREN UYSAL AKKUŞ
(Organik Kimya A.B.D )
Dahili: 20276

E-MAIL: guakkus@aku.edu.tr

Doç.Dr. MUSTAFA UÇAR
(Analitik Kimya A.B.D Başkanı )
Dahili: 20272

E-MAIL: ucarm@aku.edu.tr

Doç.Dr.AYSEL BÜYÜKSAĞİŞ
(Fizikokimya Kimya A.B.D.)
Dahili: 20261

E-mail: absagis@aku.edu.tr

 Doç.Dr.LAÇİNE AKSOY 
(BIYOKIMYA A.B.D. BAŞKANI)
Dahili: 20265

E-MAIL:lacinetur@aku.edu.tr

 Doç.Dr.SEDAT YURDAKAL 
(FIZIKOKIMYA A.B.D.)
Dahili: 20258

E-MAIL: sedatyurdakal@gmail.com

 

Arş. Grv.Dr Mürüvvet DÜZ
(Anorganik Kimya A.B.D.)
Dahili: 20271

E-mail: muruvvetduz@aku.edu.tr

                                 

             

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Akademisyen

Öğrenci Hızlı Erişim