Bölüm Başkanı’nın Mesajı

BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI

 

Sevgili Kimya Öğrencileri

Kimya, dünyadaki endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin desteklenmesindeki en önemli bilim dallarından birisidir. Özellikle ülkemizde önemi yeni yeni anlaşılmakta olup, önümüzdeki yıllarda kendi yerini perçinleyecektir. Bunun için,kimya biliminin ilgili sorunlara çözüm üreten,ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma teknikleri sürdürerek bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasına yardımcı olup, ülkemizde yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlaması gerekmektedir.  

Kimya öğrenimi, öğrenciye, kimyasal ve teknolojik problemleri formüle etme,  verileri analiz etme, araştırma öğelerini derleme, çalışma alanlarına yönelik  geniş ve derin bir kavrama yeteneği geliştirme ve bilimsel süreç becerilerini kazanmasına yardım eder.  

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Bölümü, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bölümümüz, bilimsel düşünmeyi kazanmış ve gelişimlere açık, dünya standartlarında bilgilerle donatılmış kimyager ve bilim insanı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla laboratuar uygulamalarının yanı sıra modern analiz tekniklerinin kullanımı da öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölümümüzde çağımızın gerektirdiği bilgi ve donanımda uzman kimyagerler yetiştirmek amacıyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bu program bolüm öğretim üyelerinin bilgi ve donanımlarıyla şekillenmektedir. Bununla beraber tezsiz yüksek lisansını tamamlayan kimyagerler orta öğretim kurumlarında kimya öğretmeni olma yeterliliğini kazanmaktadırlar.

Öğrencilerimize eğitim süreçleri boyunca ve gelecekte başarılar diliyorum. Ayrıca Afyon Kocatepe Kimya Bölümü’nü düşünen kimya adaylarına da bölümümüzü tercih etmelerini öneriyorum.

 

Prof. Dr. İbrahim Erol

Kimya Bölümü Başkanı

Akademisyen Hızlı Erişim

Akademisyen

Öğrenci Hızlı Erişim