Genel Tanıtım

KİMYA BÖLÜMÜ

BÖLÜMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Kimya Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulmuştur. İlk öğrencileri 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlamıştır. Kimya Lisans Programı zorunlu teorik, uygulamalı ve laboratuar derslerinin yanı sıra teknolojik ve bilimsel araştırma metotları hakkında seçmeli dersler de içermektedir. Kimya Bölümü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında 2 Profesör, 7 Doçent, 1 Yardımcı Doçent toplam 10 öğretim üyesi ve 2 asistanla hem Eğitime hemde araştırmalarına devam etmektedir.

Bölümde Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya olmak üzere 5 anabilim dalı mevcuttur. Bu Anabilim dallarının yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur. Bölüm elemanları yurtiçi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden deneyim kazanarak bölümde çalışmalarını sürdürmektedirler. Kimya Bölümü'nün amacı, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktır. Ayrıca bölümümüz, bilimsel düşünmeyi kazanmış ve gelişimlere açık, dünya standartlarında bilgilerle donatılmış kimyager ve bilim adamı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla laboratuar uygulamalarının yanı sıra modern analiz tekniklerinin kullanımı da öğrencilere aktarılmaktadır.

Bölümümüzden lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin, aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS'yi tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2,0 olması gerekmektedir. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, istemeleri halinde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (YDS, TOEFL veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Yükseklisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Bölümümüz mezunları gıda, ilaç, cam, sabun, yağ, deterjan, yiyecek-içecek, demir ve çelik üreten özel veya kamu kurumlarının, araştırma, geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da çalışabilirler.

Bölümün, Üniversitemizin araştırma fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TUBİTAK), ve Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) tarafından desteklenen projeleri mevcuttur. Yılda 10’in üzerinde ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayın yapılmaktadır. Bölümde Yeni Polimerlerin sentezi, Nanoteknoloji, Kaliksarenler, Yeni komplekslerin sentezi, Nükleer kimya, Korozyon, Polimerik Membranlar, Antioksidanlar, Klinik Biyokimya ve Moleküler Biyokimya alanlarında çalışmalar ve projeler yürütülmektedir.