Sorumlu Müdürlük

Sorumlu Müdürlük

6269 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere bağlı olarak Kimyagerlerin gıda, ilaç, kozmetik ve kimya ile ilgili tüm işletmelerde Sorumlu Müdürlük yapma hak ve yetkisi vardır.

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Cetvel’de kimya sektöründe hangi alanlarda sorumlu müdürlük yapılabileceği belirtilmiştir.

İlgili yönetmelik için tıklayınız

Gıda Alanında Sorumlu Müdürlük

Kanuna göre; 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri tam zamanlı sorumlu müdür bulundurmakla yükümlüdür. Yeni gıda yasası ile birlikte yarı zamanlı sorumlu müdürlük kaldırılmıştır. Bu yüzden bir işletme bir fiil çalışarak sorumlu müdürlük yapılmaktadır.

İlgili yönetmelik için tıklayınız

İlaç Alanında Sorumlu Müdürlük

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği  madde 11 ‘e göre ‘İmalat yeri izni sahibi, eczacılık, tıp, kimya veya biyoloji bilim dallarında en az 4 yıl süreli lisans eğitimi almış ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan bir kişiyi mesul müdür sıfatıyla tüm gün istihdam eder.

İlgili yönetmelik için tıklayınız

Kozmetik Alanında Sorumlu Müdürlük

Kozmetik Yönetmeliği, madde 13’e göre üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.

İlgili yönetmelik için tıklayınız

 

Ayrıca aşağıdaki alanlarda da sorumlu müdürlük yapılmaktadır:

– Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali yapan işletmelerde,

– Su Fabrikalarında,

– Biyosidal Ürünlerin Üretildiği İşletmelerde ,

– Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama İş yerlerinde,

– Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler üreten işletmelerde,

– Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetkili Ayar Evlerinde,

– Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı yapan işletmlerde

– Yüzme Havuzları

 

6269 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin Uygulanmasıyla İlgili Yönetmeliğe Göre Sorumlu Müdür Bulunduracak İşyerleri Cetveli

Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları

Akademisyen Hızlı Erişim

Akademisyen

Öğrenci Hızlı Erişim