Bölüm Misyon ve Vizyonu

Üniversitemizin Misyon & Vizyonu

Misyonumuz

Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir.

Vizyonumuz

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, küresel rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır.

 

Bölümümüzün Misyon ve Vizyonu

Kimya, dünyadaki endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin desteklenmesi ve bunlarla bağlantılı problemlerin (çevre kirliliği vb.) çözümlenebilmesi açısından bakıldığında en önemli bilim dallarından birisidir. Bu nedenle, kimya bölümlerinin ilgili sorunlara çözüm üreten,ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar sürdürerek bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasına yardımcı olması, ülkemizde yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlaması gerekmektedir.

Bölümümüz bunu iki farklı şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bölümümüzde bulunan öğretim üyeleri hem ülkemizdeki endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin desteklenebilmesi için araştırmalara katılmakta, hem de ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel süreç becerilerini kazanmış lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrencilere gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamaktadır. Bu eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütülmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Bölümü, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bölümümüz, bilimsel düşünmeyi kazanmış ve gelişimlere açık, dünya standartlarında bilgilerle donatılmış kimyager ve bilim insanı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla laboratuar uygulamalarının yanı sıra modern analiz tekniklerinin kullanımı da öğrencilere aktarılmaktadır.

Ayrıca bölümümüz gerekmesi halinde ülkemiz ve bölgemizdeki sanayi kuruluşları ile ortak çalışarak AR-GE faaliyetlerine destek vermektedir. Benzer bir şekilde ilimizde bulunan diğer eğitim kurumlarına da (orta öğretim kurumları, meslek yüksek okulları vb) gerek proje bazlı çalışmalarla gerekse farklı konularda seminerler düzenleyerek Kimyanın bilim, sanayi ve teknoloji açısından önemi anlatılmaya çalışılmaktadır.

Böylelikle bölümümüz hem üniversitemizin misyon ve vizyonuna katkı sağlanmakta hem de ülkemizin geleceği için önemli olan katma değeri yüksek inovatif ürünler üretme potansiyeli olan, kimya bilimine hakim, girişimci olabilecek bireylerin yetişmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Akademisyen Hızlı Erişim

Akademisyen

Öğrenci Hızlı Erişim