Program Bilgileri

Kimya

Dili

 Türkçe

Bölüm Başkanı 

 Prof.Dr. İbrahim EROL

Süresi (Yıl)

 4

Azami Süresi (Yıl)

 7

Kontenjanı

 0

Ek Kontenjanı

 0

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 

ÖSYM Tipi

 MF2

 

Tarihçe

Kimya Bölümü 2001 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü'nün amacı, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktır. Bölümde Organik Kimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya olmak üzere 5 anabilim dalı mevcuttur. Bu Anabilim dallarının yüksek lisans programları da mevcuttur. Bölüm elemanları yurtiçi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden deneyim kazanarak bölümde çalışmalarını sürdürmektedirler.

 

Kazanılan Derece

Kimyager


Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir


Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Yükseklisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.


Mezuniyet Koşulları

Bölümümüzden lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin, aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS'yi tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2,0 olması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Bölümümüz mezunları gıda, ilaç, cam, sabun, yağ, deterjan, yiyecek-içecek, demir ve çelik üreten özel veya kamu kurumlarının, araştırma, geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Ayrıca bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuarlarında da çalışabilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Alınan her ders için dersin öğretim üyesi tarafından aşağıdaki değerlendirme notlarından biri verilir. Tabloda harf notları, katsayıları ve bunların yüzdelik karşılıkları görülmektedir.

Akademisyen Hızlı Erişim

Akademisyen

Öğrenci Hızlı Erişim